Hakkımızda

Üniversitemiz Spor Tesisleri (Atatürk Spor Salonu, 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu ve Batı Spor Tesisleri) işletilmesi öğrenci ve personele Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Çağdaş hizmet anlayışı ile spor tesislerimizde; Öncelikle öğrencilerin ve çalışanların milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip olmalarını sağlamaktır. Bu anlayıştan hareketle; Etik değer ve davranış ilkeleriyle sorumluluk bilincine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş bir neslin yetiştirilmesi için, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yönelterek boş zamanlarını değerlendirip ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere hizmet sunulmaktadır. Öğrenci ve personelimizin kullanımı ve etkinlikleri dışında spor tesislerimizde boş kalan kapasite fazlasını değerlendirmek/şehrin ve bölgemizin spor, sosyal ve kültürel gereksinimlerine de katkıda bulunmak amacı ile şehir halkımızın (Diğer öğrenci, diğer kişilerin) kullanımına açılmaktadır.